[ad_1]

از شوک و ترس تا مرگ بن لادن ، شبکه های آمریکایی با جنگ به عنوان یک نمایش دور دست برخورد کردند. در خارج ، وحشیانه بود ، به طرز وحشتناکی نزدیک بود.

[ad_2]

منبع: play-news.ir