یوسف هم خودش میداند که قضیه این است؛ به او گفتهاند. و از طرفی آنچه نسبت دادن همین نهی است،طرح عشق و علاقه از سوی زلیخا همسر عزیز مصر است که حیاتی بیان قرآنی،نقطه منفی در آن وجود ندارد. آن‌گاه زن عزیز مصر میگوید: همین می باشد آن جوان؛ و عهدوپیمان میخورد که اگر تسلیم خواستهی من نشود: «لیسجنّن»؛ او را به زندان خواهم انداخت. 1-بزرگواری در سیمای یوسف نمایان بود.تا آنجا که عزیز مصر توصیه او را به همسرش می کند. قرآن در ماجرا یوسف در مقابل السلام بیشتر به شخصیّت خویش او در گذر از کوران حوادث می پردازد،در حالی که در داستان پیامبران دیگر،بیشتر به عاقبت مخالفان و لجاجت و نیستی آن ها اشاره نموده است. داستان حضرت یوسف علیه السلام تنها در همین سوره از قرآن آمده،در حالی که داستان پیامبران دیگر در سوره های متعدّد نقل شده است.داستان حضرت آدم و نوح هر کدام در دوازده سوره،داستان حضرت ابراهیم در هیجده سوره،داستان حضرت پارسا در یازده سوره،داستان حضرت داوود در پنج سوره،داستان حضرت هود و سلیمان هر کدام در چهار سوره و داستان حضرت عیسی و زکریّا هر کدام در سه سوره ذکر شده است. قرآنی که دربارهی قضایای گوناگون، از نقاط غیرلازم عبور میکند، اینجا ماجرا را اهمیت جزئیاتش نقل کرده است – و در برعلیه هر کدام، کاردی میگذارد که میوه را اساسی آن پوست بکَنند. همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم،باشد که بیاندیشید. شخصیت زلیخا که در حین پروسه فیلمبرداری بازیگر آن تعیین شد را کتایون ریاحی و نقش عزیزمصر پوتیفار هم جعفر دهقان بازی کردهاند.برای این سریال ورژن سینمایی هم تهیهشد که برای حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی به کار گیری شد. در این موقع بود که ساقى شاه به یاد یوسف و تعبیرى که او از خواب وى کرده بود به زمین خورد و جریان را به فرمان روا گفت و از او اجازه گرفت تا به زندان رفته از یوسف تفسیر خواب وى را بپرسد، او هم اجازه داده به نزد یوسف روانه اش ساخت. ج:رؤیای فرمان روا مصر درباره گاوِ لاغر و چاق که تفسیر به قحطی و خشکسالی آنگاه از فراخ شد. برای هریک نیز تکیه گهگاه قرار میدهد که بِلَمند – متکّأً – آنگاه میگوید: «اخرج علیهن» ! لطفاً به جهت تماس حساس صاحب و مالک یا دستاندرکاران تیم فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا به کار گیری کنید. برای این‌که سند برای پدر بدهند، پیراهن یوسف را که به خون بزغاله یا آهویی خون آلود بود، نزد پدر آورده و گفتند: همین نیز علامت و گواه گفتار ما. زلیخا پس از این کار و دید که هیچ وقت نمی تواند یوسف را تسلیم خود کند، دستور بخشید تا او را زندانی کنند. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت مقاله یوسف اسدی.

ایندکسر