کشور تقسیم شده: عکس ها از سراسر ایالات متحده نشان دهنده تنش های انتخاباتی استتصاویر پنسیلوانیا ، آریزونا ، جورجیا و نوادا ناآرامی های سال 2020 را نشان می دهد.


منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>