نمک پتاسیم اسید کربنیک. همینطور کربنات پتاسیم در جور مواد شیمیایی گشوده هم قرار می گیرد و برای خنثی نمودن اسید از آن به کار گیری زیاد می شود. K2شرکت3 به جهت تهیه صابون ، محصولات تمیز کننده ، مواد شوینده لباس و مخلوط های ظرفشویی استفاده می شود. همینطور به جهت از در میان بردن طعم تلخ دانه های کاکائو در زمان تولید شکلات به برخی غذاها کربنات پتاسیم جدول طولانی تر می شود. همین فرمان به خاطر تحریک دستگاه تنفسی است. پتاسیم کربنات غیرقابل اشتعال، غیر انفجاری و غیر سمی است، ولی مادهای قلیایی و خطرناک به جهت پوست و چشم است. همین در آب محلول میباشد و محلولهای قلیایی تشکیل می دهد که غنی از یونهای OH هستند.-و بدین ترتیب حیاتی میزان pH بالا. بدین ترتیب در دماهای بسیار بالایی ذوب می شود. رتبه ذوب کربنات پتاسیم 891 مرتبه سانتیگراد است. آنیون کربنات ساختاری مسطح و متقارن داراست ، در حالی که سه اتم اکسیژن کربن را تسلط کرده و یک مثلث تخت تشکیل داده است. تفاوت فی مابین کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم در این است که مولکول کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی خویش هیچ اتم هیدروژن ندارد در حالی که مولکول بی کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی یک اتم هیدروژن دارد. بی کربنات پتاسیم نمکی از پتاسیم می باشد که دارای فرمول شیمیایی KHCO3 است. فرمول شیمیایی آن K است2شرکت3. قبل از ظهور بکینگ پودر از آن به تیتر یک برهان خمیرمایه به کار گیری می کردند (نان شیرینی زنجفیلی آلمانی هنوز اساسی آن درست می شود). به همین شیوه کشمش سبز ایجاد می شود. همین ماده جامد بی رنگ و بی بو هست و به تیتر بلورهای سپید به نظر می رسد. 2005) تصفیه گاز: فصل به روز شده توسط کریس هیگمن. این یک ماده جامد سفید رنگ رطوبت ساز می باشد ، به این مضمون‌ که به راحتی آب گوشه و کنار را جذب می کند.

ایندکسر