صورت کالا آخری کربن فعال تقریباً به: گرانول ، ستونی ، پودری و غیره تقسیم می شود. در ابتدا از مواد کربنی متراکم استعمال می شود ، چون عاقبت آخرین به جهت هدف ها زغال فعال ( ذغال فعال ) باید بسیار متخلخل باشد. پروسه ایجاد زغال فعال ( ذغال فعال ) تقریباً به موارد ذیل تقسیم می شود:کربن سازی ، خنک سازی ، فعال سازی ، شستشو و بقیه فرآیندهای تصفیه شده. که می تواند به شکل ذغال سنگ ، ذغال سنگ نارس ، یا این که هر ماده آلی کربن قیمت زغال کربن فعال دار کربنیزه شود. زغال فعال ( ذغال فعال ) یک نسخه متخلخل فرآوری شده و متخلخل از کربن میباشد که کاربردهای متمایز دارااست ، به ویژه جذب و واکنشهای شیمیایی مورد نیاز به جهت تصفیه آب و گاز. از آنجا که کربن از روش زغال سنگ از طرز یک سری فرآیندهای فعال سازی تقریبا ارزان و معمولی ایجاد می شود ، می تواند به جهت اکثری از کاربردها میزان متعددی داشته باشد. فیلترهای کربن فعال در حذف مواد شیمیایی که به کربن جذب نمی شوند ( مانند سدیم ، نیترات ، فلزات سنگین ، فلوراید و غیره ) ضعیف هستند. دوران کار کوتاه ، آنگاه از گذشت مدتی مقدار راندمان حذف فیلتر کمتر می­یابد و فیلتر نیاز به تعویض شدن دارد. فیلتر کربنی در برابر بعضی از باکتری ها و ویروس های بیماری زا مؤثر نمیباشند و می ­توانند سبب ساز رشد باکتری ها شوند. در صورتی که آب برای مدت به اندازه در تماس با مواد کربن فعال قرار نگیرد ، اثر چکیده فیلتر کربنی کمتر می­ یابد. اثر گوشه ای فیلتراسیون اساسی عواملی مثل مقدار کربن فعال و روزگار تماس آب اصلی مواد کربن فعال انتخاب می­ شود. و اکثری مواد دیگر که در دربین آنها کربن فعال تولید شده حیاتی به کارگیری از آنتراسیت یا زغال سنگ اساسی میزان مرغوب بودن و قیمت بالاتری می باشد. همین زیاد مشابه “کک کردن” می باشد ، روشی به جهت ایجاد کک از زغال چوب ، نوعی سوخت مبنا کربن. اشکال ماسک شکل با اسم بلک ماسک، ماسک به جهت خشکی پوست صورت، ماسک زغالی از فی مابین موفق جوشهای سرسیاه و محصولات شبیه در سلامت پوست و سپید کردن شکل تأثیر به سزایی دارند. این خصوصیت های مختلف سبب ساز می شوند بعضی از کربن های فعال به جهت کاربرد های یگانه از اشکال دیگر مناسب خیس باشند . همین بخشها را می اقتدار حیاتی مواد دیگر برای اهداف دیگر هم لبریز کرد. حداقل میزان قابل قبول جاذب به فعالیت گرفته شده در یک دستگاه تصفیه هوا خانگی حساس کیفیت، یک کیلوگرم هست و هرچه قدر این مقدار عمده باشد، کارایی دستگاه خوب تر و فواصل زمانی تعویض فیلتر نیز اکثر خواهد بود. کربن فعال که به آن زغال فعال هم گفته می شود نوعی گرافیت نپخته است. میزان خاکستر در مواد متعدد متفاوت میباشد ، به تیتر نمونه ، کربن پوسته ی نارگیل حیاتی فلزات قلیایی خاکی بیشتری می باشد در حالی که کربن های بر اساس زغال اهمیت فلزات سنگین بیشتری میباشند .

ایندکسر