مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کمتر از میزان لازم توسط روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همچنین تهیه و تنظیم نبودن فشار وارده به پیستون که میتواند از تهیه نبودن مقدار تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد منجر به رخنه خوردگی پیستون میشود. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به تیتر گرمای تابشی به محفظه احتراق ، از شیوه حلقه های پیستون و زیر میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. زمانی که پیستون در حرکت احتراق به سمت تحت رانده می شود ، یک نیروی جانبی را در جهت مخالف زاویه دار وارد می کند. در موتورهای v6 بجای قرار دادن ۶ سیلندر به رخ مستقیم، میتوان آنان را به شکل دو ردیف شبیه حرف v ساخت. براین اساس بعضی از سازندگان به جای آن‌ها از موتور ۵ سیلندر خطی استفاده میکنند. عمده اتومبیلهای سواری ریز موتورهای ۴ سیلندر خطی دارند. تعداد سیلندرهای عمده در این موتورها به معنا توان و گشتاور بالاتر و البته مصرف سوخت بخش اعظم می باشد. به خصوص اگر تعداد سیلندرها بخش اعظم شود. هنگامی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد باعث انحراف شعاعی شاتون می گردد و لرزش و پیچشش که ساخت میگردد سبب شکستن شاتون و موجب ساخت ضرر زیادی به موتور می‌شود و در صورتی که به موقع متوجه همین ایراد نشود و اتومبیل را خاموش نکنید ممکن هست منجر شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام مجموعه سیلندر و موتور خودرو ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارد و مضاعف پردردسر میباشد و فقط به جهت زمانهایی که آسیب ناچیز باشد مطلوب است وگر نه ابدا همین عمل توصیه نمیشود، باز‌نگری و ترازو گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر توشه باز و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. موتور چرخشی یا دورانی اختراع مضاعف جالبی است. همین موتورها اکثر وقت ها بیش از ۳ تا ۵ لیتر حجم دارند، توانمند و صدای غرش آنها هر شنونده ای را به هیجان میآورد. طراحی یگانه همین اتصال، نشتی را به دست‌کم ممکن می رساند. خط مش دیگر در دست گرفتن انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا پیستون اصلی تیغه محافظ اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم می‌شود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند. بدین ترتیب می قدرت همین موتورها را مخلوط دو موتور V رخ نیز دانست. آلومینیوم زمان گرم شدن منبسط می­شود، و به همین جهت می­بایست رواداری کافی را برای حرکت آزادانه آن در درون سیلندر پیش بینی نمود. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پیستون چیست بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر