پرشر سوئیچ دانفوس مدل BCP2 – فروشگاه تاسیسات چشمک

عملکرد این دستگاه به این رخ میباشد که در مسیر سیال در منطقهای که ضروری هست فشار یک محدوده در اختیار گرفتن شود، کارگزاری می گردد و وقتی خویش سوئیچ تهیه شود میتواند محدوده فشار را در دست گرفتن کند. پرشر سوئیچ دانفوس نوع BCP2 نوعی سوئیچ هستند و در زمانی که فشار محل ورود به میزان انتخاب شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و اهمیت ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را جدا شیر پرشر سوئیچ میکنند. دانگز (DUNGS) نهایی تکنولوژیها را به جهت مهندسان ایمنی و در اختیار گرفتن به همپا دارد، از همین رو استانداردهای میان المللی برای آن‌ها بسیار حساس است. پرشر سوئیچ SAGinoMIYA روند تغییرات فشار را مانیتور می نماید و وقتی که فشار به نقطه ی تهیه شده می رسد، به شکل یک کلید الکتریکی فرمان انقطاع را صادر می کند. همین المان ها فشار را حساس کرده و به صورت یک عمل مکانیکی به ما ارائه می دهد. به جهت این تهیه نمودن معمولا بر روی پرشر سوئیچ یک پیچ و یا یک ولوم وجود دارد که می قدرت به یاری آن عدد فشار را تهیه نمود. سوئیچ فشار انتخابی معمولا یک ولوم یا سکو تهیه و تنظیم داراست که توسط آن در دامنه کارایی سوئیچ فشار می توان یک فشار معین را گزینش کرد.پرشر سوئیچ چیست؟ سوئیچ فشار هوا ساختار معمولی ای دارد به نسبت و در سیستم های پنوماتیک یا کمپرسورهای هوا استعمال می شوند. به کلمه دیگر فرض کنید پکیجی داریم که به تندرست بودن پرشر سوئیچ هوای آن شک داریم یا به هیچ وجه دستگاه خطای مربوط به ان را میدهد. پرشر سوئیچ فشار در سیستم را مانیتور کرده و وقتی که فشار به میزان تنظیم شده می رسد، طی یک مراحل که اهمیت تغییر تحول گونه پرشر سوئیچ متعدد هست یک فرمان الکتریکی صادر می کند. چنانچه مایل به دریافت سرویس ها از این تیم هستید، میتوانید اهمیت استعمال از دو روش، تماس اهمیت شماره های موجود در تارنما و تکمیل فرم تصویب درخواست، پیشنهاد خود را تصویب نمایید. 2. در این قسمت از فرایند نصب، باید تعدادی مرتبه از نوار لوله را به بدور ورودی لوله آبی که کلید مداد بر روی آن قرار میگیرد، میبندیم.

حتما بخوانید:
چوب بیلیارد حرفه ای خود را به واقعیت تبدیل کنید