پادکست: نوزادان در یک معامله به مشکلات گرانی منجر می شوندلیلی فراست خدمات رحم اجاره ای را راه اندازی کرد که وعده نرخ ارزان و تضمین بارداری را می داد. اکنون، FBI در حال تحقیق است.


منبع: play-news.ir

حتما بخوانید:
سونوگرافی و رادیولوژی شقایق در تهران