برای مثال قطعات یک اسباببازی باید امکان جداشدن از نیز داشته باشد تا طفل ببیند می تواند حیاتی یه خرده اندیشه دوباره آن‌ها را روی هم وصل کند. برای نمونه در این اسباببازیها طفل احساس می‌نماید که اساسی زدن دکمه، صفحهای حرکت می‌کند یا چراغی روشن و خاموش میشود. با این اسباببازیها بهراحتی می توان جلوی ضعف عضلانی بچهها را گرفت. در این جور هر چیزی که دقت نوپا را جلب نماید مناسب میباشد و می بایست بیشتر کنم که همین اسباببازیها کمکم وارد حوزه‌ درمان میشوند. خوب است ما پدر و مادر ها نیز یه خرده عملکرد نماییم و در پارکینگ ساختمان مهم بچهها توپبازی کنیم. امروزه آپارتماننشینی منجر شده میباشد که بیشتر بچهها از نظر عضلانی ضعف داشته باشند. زمانی بچهها در کوچه بازی میکردند، البته امروزه چنین فضایی وجود ندارد. یک سرسره کوچک در فضای پشتی ایوان منزل شما که اندازه مناسبی برای نوباوه نوباوه دارد، فوق العاده درگیر کننده به جهت کودک کودک محسوب می شود، اذن دهید که بگویم برای رویش عمل های حرکتی او (مانند کوه نوردی) فوق العاده است! این مدل لوازم بازی ها می توانند زندگی را به جهت نوزاد 3 ماهه تا 6 ماهه لذت بخش تر کنند. نوع دوم اسباببازیهایی هست که از آن‌ها به عنوان اسباببازیهای جذاب یاد می‌کنیم و هدفشان جلبتوجه کودک است تا به نوعی او را متوجه چیزی کنند. به او گفتم اخیر خویش تو نیز نمیتوانی چنین پازلی را سرهم کنی. ما این شرکتها را در خانههای خلاق و شرکت های توسه صادرات ایران ساخت پایین عنوان آی هیت (iHit) که در هفت مرزو بوم عالم به وجود آمده است، استقرار دهیم. یار بزرگتر گامهای متفاوتتری برمیدارد که قاعده و قوانینش را بچه نیکی تنها نیاموخته که احتمالا از حیث توانمندی نیز در آن مرحله نباشد. من همین مورد قضیه را در کنفرانسی مطرح کردم. برخلاف باور عموم مردم، کلیه لوازم بازیهای عرضه شده در بازار ایمن نیستند. معمولا کودکان بزرگتر که میشوند، تمایل بیشتری به بازیهای ویدیویی نشان میدهند. نی نی لند اهمیت دوستداشتنی ترین وسایل بازی روز دنیاست از جمله پرطرفدارترین اثاثیه بازیهای دخترانه موجود در این دکان می اقتدار به اشکال عروسک ، تلفن بازی دخترانه ، بازی مربوط به آشپزی ، بازی آرایشی ، اسباب طبابت و کاردستی، گونه های وسایل بازی دخترانه برای سیسمونی اشاره کرد. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای کجا و نحوه به کار گیری از کارتون اسباب بازی ۶ دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر