ورود نظارت دولتی به موضوع اعتراض به یارانه ها – تابناک


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اشکان میرمحمدی، بازرس کل تعاون، کار و تامین اجتماعی با اشاره به حضور داریوش ابوحمزه معاون تامین اجتماعی، تعاون، کار و تامین اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور ، گفت: در جلسه ای با معاون وزیر اقداماتی که این دستگاه در «پایگاه اطلاع رسانی بهزیستی ایران» همراه بود و همچنین بحث های صورت گرفته در این زمینه بررسی و ادامه یافت.

بازرس کل تعاون، کار و تامین اجتماعی گفت: بر اساس اطلاعاتی که در جلسه ارائه شد، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی با استفاده از شاخص های مختلف اقدام به طبقه بندی خانوارها بر اساس میزان ثروت و پایایی و اعتبار کرد. از داده هایی که آنها به دست آوردند انجام داد، انجام داد بنابراین استفاده صحیح از این داده ها مستلزم همکاری و ارائه اطلاعات توسط نهادهای ذیربط بر اساس بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال جاری کشور است.

وی ادامه داد: برخی نهادها که باید داده های مربوطه را در خصوص شاخص های محاسبه شده در اختیار وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی قرار دهند، تعامل لازم و موثر را انجام ندادند. برخی از این دستگاه های دیگر نیز اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی قرار نمی دهند تا بتوان به موقع وضعیت خانواده را برای شاخص های لازم برای تعیین اعشار بررسی کرد.

میرمحمدی گفت: با توجه به تمرکز قانونگذار در قانون بودجه سال جاری، این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور از نهادهایی که به طرق مختلف با وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی همکاری نداشتند، بررسی شد. و اطلاعات آنها در «پایگاه اطلاعاتی» به اشتراک گذاشته نشده است، در مورد رفاه ایرانیان، پیگیری و پیگیری خواهد شد تا ضمن اجرای صحیح قانون بر اساس الگوی صحیح، وضعیت عشرهای مختلف خانوار نیز به درستی اجرا شود. می توان در مورد آن اظهار نظر کرد.

حتما بخوانید:
کلرادو در سوگ افسر کشته شده در یک تیراندازی گسترده در بولدر

وی همچنین خاطرنشان کرد: در رابطه با دستگاه هایی که اطلاعات خود را به صورت غیر حضوری در اختیار وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی قرار می دهند، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون مندرج در بند ب تبصره 14 قانون نظارت و کنترل لازم را انجام خواهد داد. قانون بودجه، تا این اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.

میرمحمدی گفت: قطعا نهادها و مسئولانی که طبق قانون با وزارت تعاون، کار و حفاظت اجتماعی همکاری نکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بازرس کل تعاون، کار و حمایت اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با پرداختن به مشکل رسیدگی به اعتراضات شهروندان نیز گفت: وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی رسیدگی به اعتراضات شهروندان را از مبادی مختلف آغاز کرده و اخیرا سامانه جدیدی را تحت عنوان سامانه پشتیبانی پیاده‌سازی کرد که به افراد امکان می‌داد با مراجعه به این سامانه وضعیت خود را با توجه به شاخص‌های مختلف بررسی و بررسی کنند و در صورت اعتراض به هر یک از شاخص‌ها، می‌توانند اعتراض خود را پیگیری کنند. با مراجعه به منابع مرتبط و رفع مشکل. با به روز رسانی وضعیت خود می توانند از طریق سامانه فرصت اظهار نظر مجدد عشر را بدهند و در صورت واجد شرایط بودن و داشتن شرایط و شاخص ها در ماه های آینده یارانه دریافت کنند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با اقدامات زیر از سوی وزارت تعاون، کار و حفاظت اجتماعی از منابع مختلف و ایجاد سامانه ای جدید برای اطلاع رسانی به شهروندان از وضعیت اطلاعات خانه های خرد، شاهد آن باشیم که بخش قابل توجهی این اعتراضات از منابع مختلف مربوط به شاخص نشات می گیرد.

حتما بخوانید:
چرا آرایشگران باید به دانشگاه بروند؟ سایت آرایشی و زیبایی

وی گفت: در جلسه با معاون وزیر تعاون موضوع بلوکه شدن مبالغی که در اعتراض اولیه به حساب برخی از مزارع واریز شده و برای برداشت پیش بینی نشده بود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این مشکل نیز باید توسط ستاد رفع شود. ارسال یارانه

بازرس کل تعاون، کار و تامین اجتماعی در پایان گفت: برای تعیین اهداف اعتراضات، سایر ادارات که وظایفی را بر عهده دارند باید اقدامات مناسبی را برای پاسخگویی فوری به معترضان انجام دهند، مثلا نقش ستاد برای هدایت یارانه ها به ویژه در رابطه با بحث جدایی خانواده اجتناب ناپذیر است.

در این جلسه موارد دیگری از جمله مسائل فنی مربوط به پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون قرار دارد، مطرح و در دستور کار قرار گرفت. ملاقات. کنترل و الزام سازمان بازرسی کل کشور.