علت وجود روغن در پایین پیستون ، در مبحث روانکاری تشریح شده است. هنگام کار کلیدی حلقه پیستون باید نهایت توجه را به کار برد چرا که چدن در در مقابل جراحت زیاد اصلی است. علاوه بر همین چدن را می­توان به آسانی حیاتی مواد دیگر پوشاند تا تداوم آن ارتقا یابد. فشار داخلی به عبارتی نیروی فنریت ذاتی است که حلقه پیستون را مطابق با مختصات مصالح و طراحی به کار رفته در ساخت آن منبسط می­سازد. به طور معمول، هر چه فاصله آزاد حلقه پیستون بخش اعظم باشد نیروی بیشتری توسط حلقه پیستون در شرایط متراکم به جداره سیلندر وارد می­شود. فشار داخلی مستضعف اعمال نیروی قابل توجهی است که بتواند حلقه پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. حلقه پیستون عایق بندی محیط احتراق را از طرز فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. حلقه پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری بین جداره سیلندر و سطح جانبی حلقه برقرار کنند تا عایق بندی به طرز قابل قبولی انجام گیرد. اتصال شعاعی به وسیله فشار داخلی حلقه پیستون برقرار می­شوند. فشار داخلی توسط فاصله حلقه پیستون غیر متراکم انتخاب می­شود. جهت ارتقاء توان تولیدی موتور ، تعداد سیلندر ها هم ارتقا و بر پایه آرایش و پیرایش و تعداد سیلندر ها ، تعداد پیستون ها انتخاب می گردد . پس باید پیستونی به شدت پهن و بزرگ اهمیت شاتونی دوچندان بلند داشته باشند تا بتوانند توان بسیار زیادی را تولید نمایند . چرا که با کوتاه کردن شاتون مسافت پیستون و میللنگ کمتر از مدام شده است. رینگ روغنی مسئول پاک نمودن روغن های اضافی از بر روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. حلقه وایپر مسئول کیپ کردن هر چه اکثر گوشه و کنار احتراق و همچنین پاک نمودن جداره سیلندر از روغن های مازاد است. حلقه های پیستون دیزل ژنراتور گوشه و کنار احتراق را عایق بندی کرده، حرارت را به جداره سیلندر منتقل نموده و مصرف روغن را کنترل می­کنند. چدن به راحتی دارای جداره سیلندر آب بندی میشوند. انتقال گرمای پیستون به سیلندر. یک نکته دیگر که زمان طراحی رینگ پیستون در حیث گرفته می­شود فشار تماس اهمیت جداره سیلندر است. در رخ زیر ، شیارهای سوپاپ ساخت شده در یک پیستون گنبدی رخ را می بینید. حلقه روغنی از فشار داخلی رینگ پیستون و فنر و فشار واحد بالای ساخت شده بوسیله تراز مماس یه خرده که شیارهای رشته رشته ساخت می­کنند به کار گیری می­کند. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس پیستون سرنگ وب وب سایت خویش پیستون قائم باشید.

ایندکسر