“نبرد فلوریدا” در این قلعه محافظه کار روزی رخ می دهدکاندیداهای ریاست جمهوری جمهوری خواه مدت هاست که شهرستان دووال در فلوریدا را به عنوان منبع قابل اعتماد آرا در اختیار دارند. اما این منطقه که زمانی قرمز یاقوتی بود اکنون میدان جنگ است.


منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>