ا.، سفرنامه، ترجمۀ محمدطاهر میرزا، به کوشش غلامرضا ورهرام، تهران، 1371 ش؛ ادله قاطع؛ جمالزاده، محمدعلی، فرهنگ عبارات عامیانه، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، 1341 ش؛ جمالی یزدی، مطهر، فرخنامه، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1386 ش؛ حاجیشریفی (عطار اصفهانی)، احمد، اسرار گیاهان دارویی، تهران، 1386 ش؛ همو، دائرةالمعارف گیاهدرمانی ایران، تهران، 1388 ش؛ حکیم مؤمن، محمد، تحفة المؤمنین، به کوشش مؤسسۀ احیای طب طبیعی، قم، 1390 ش؛ ذوالفقاری، حسن، تمدن بزرگ ضربالمثلهای فارسی، تهران، 1388 ش؛ رازی، محمد بن زکریا، منصوری فی الطب، ترجمۀ محمدابراهیم ذاکر، به کوشش حازم بکری صدیقی، تهران، 1387 ش؛ رویحه، امین، درمان اصلی گیاهان از حیث طب قدیم و نو اساسی تصاویر گیاهان اساسی قواعد علمی، ترجمۀ محمدجواد نجفی، تهران، چ اسلامیه؛ ساعدی، غلامحسین، خیاو یا مشکینشهر، تهـران، 1354 ش؛ شهری، جعفر، طهران قدیم، تهران، 1383 ش؛ روضه خوان بهایی، محمد، کشکول، به کوشش علی غضنفری، قم، ۱۳۹۰ ش؛ عسگری، نصرالله، فرهنگ و تمدن مردمان الموت، قزوین، 1391 ش؛ کتیرایی، محمود، از خشت تا خشت، تهران، 1378 ش؛ مهربان بن ابراهیم، «رسالۀ دلاکیه»، دو رساله در دلاکی، ماساژدرمانی و فصد در طب قدیمی اهل ایران از دورۀ قاجاریـه، به کوشش یوسف بیگباباپور، تهران، 1394 ش؛ لغتنامۀ دهخدا؛ مراغی، عبدالهادی، منافع حیوان، به کوشش محمد روشن، تهران، 1388 ش؛ موسوی، محمد، مجموعۀ پیک شفا، درمان بیماریها اهمیت زالوی ایرانی، تهران، 1392 ش؛ مؤیدمحسنی، مهری، گویش مردم سیرجان، کرمان، 1381 ش؛ ناصری، محسن و فرزانه غفاری، خوز و خوزی در مکتب طبی ایران، تهران، 1390 ش؛ نظری، محمد، فرهنگ و تمدن گویش لری، تهران، 1393 ش. آذرلی، غلامرضا، فرهنگ وتمدن واژگان گویشهای ایران، تهران، 1387 ش؛ ابنسینا، قانون، ترجمۀ عبدالرحمان شرفکندی، تهران، 1370 ش؛ ابومنصور چیره هروی، الابنیة عن حقایق الادویة، به کوشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی، تهران، 1346 ش؛ همو، جامع الفواید، چ سنگی؛ ابنمنظور، لسان؛ اسدیان خرمآبادی، محمد و دیگران، باورها و دانستهها در لرستان و ایلام، تهران، 1358 ش؛ الیویه، گ. ممکن است در وقتی که دراز میکشید، این برجستگی محو میشود. دارچین یک ادویهی خوب میباشد که خاصیت شگفتانگیزی دارد. انجام عمل فتق به کارداران متفاوتی همچون سن، میزان و نوع فتق بستگی ندارد، به هر حال، هر دوران که فرد به این بیماری دچار شده باشد بایستی ذیل عمل جراحی قرار گیرد البته یک قاعده کلی وجود دارااست که مهم دقت به موقعیت فرد، در رخ قابلیت در اولی فرصت فرد باید تحت فعالیت جراحی قرار گیرد . پس از ترخیص از بیمارستان نیز، فرد باید تعدادی روزی را در خانه استراحت کند. رویکرد های تشخیص بیماری فتق کلمه است از: گرفتن توضیح حالی از بیمار، معاینه و بررسی بیمار و سونوگرافی می باشد و در بعضا از مورد ها معدود انجام ام.آر.آی و سی تی نسخه برداری به تشخیص بیماری فتق یاری بسزایی می کند. استراحت و دوری از از کارهای مالامال تحرک و به کارگیری از غذاهای سبک کمک موثری به جهت تخفیف درد این بیماری است. به کارگیری از ضماد نعنا نیز برای معالجه باد فتق و ورم بیضه ها موءثر بوده و در تخفیف درد آن زیاد موثر است. گاهی نتورک به صحت بسته نمی شود و ناحیهای ضعیف برجای میگذارد که در آینده و یا در طی نوزادی در نوزادان پسر ممکن می باشد به شکل فتق بیضه خود را نشان دهد. فتق یا این که اصطلاحاً باد فتق به تغییر تحول مکان ارگانهای بدن به سایر بافتها و یا این که حفرههای بدنی گفته می شود و از بیماریهای شکمی به شمار میرود که در اثر تضعیف لایههای درونی عضلات شکمی ساخت میشود. بافت بیرون زده در جای خود قرار گرفته و دیواره عضله ها ضعیف شده، به پشا بخیه میخورند. فرقی ندارد که فتق چرا ساخت شده باشد بلکه باید در هر رخ پایین جراحی قرار باد فتق هرنی گیرد. شیوۀ استفاده از آیتم اخیر به همین صورت می باشد که نخست کیسۀ ریز کتانی را دارای پوست بلوط زمستانی پر مینمایند و در بطری شراب قرمز رنگ میگذارند. در جراحی باز: نخست برش کوچکی بر بر روی پوست زده می شود و س سپس ساک فتق از بافت های اطراف قطع می نمایند و گردن ساک بسته شود. فتق برشی: این جور فتق، در اطراف جراحت هایی که به طور تمام بهبود نیافته اند، اکثر مشاهده میشود. همین جور فتق زمانی شکل می دهد که روده از یک نقطه ی ضعیف یا این که رخنه در دیواره ی پایینی شکم بیرون می زند، اغلب در نتورک اینگوئینال. در هنگام سرفه یا این که زور زدن خارج زده و هنگام خوابیدن داخل می رود. اما جا اندختن فتق كشاله ران نیز شرایطی داردهنگامی که فتق گیر می افتد به علت انسداد روده درون آن و کاهش خونرسانی احتمال پاره شدن روده داخل فتق وجود دارد که در رخ ترقی همین خلل و سیاه شدن روده جا انداختن جایز نبوده و مریض حتما بایستی بصورت اورژانس جراحی شود و یا هنگامیکه بعد از دو توشه جا اندازی، جا نیافتاد فتق باید به صورت اورژانس جراحی شود. فتق فمورال اکثر اوقات نزدیک به استخوان لگن قرار دارد و درنتیجه ممکن می باشد سبب درد لگن شود. ضمادهای دیگری نیز نظیر ضماد تهیه شده اساسی مصطکی، کندر، اقاقیا، گلنار، شوید، برگ درخت سرو و گیاه شکیبایی زرد هم به جهت درمان بادفتق اثرگذار بوده، می توان این گیاهان را کلیدی یکدیگر مخلوط نمود و بر بر روی بیضه ها قرار داد. افرادی که تحت لاپاروسکوپی قرار میگیرند ممکن می باشد ناراحتی کمتری پس از جراحی داشته باشند و زخمشان سریعتر بهبود یابد.

ایندکسر