عکس ها: ملکه الیزابت دوم | 1926 – 2022عکس هایی از زندگی و سلطنت ملکه الیزابت دوم به عنوان پادشاه بریتانیا.


منبع: play-news.ir

حتما بخوانید:
آیا افراد کافی واکسن COVID جانسون و جانسون را می خواهند؟

دیدگاهتان را بنویسید