عکس ها: روز جهانی یادبود هولوکاستخاخام Saul Nekrich ، سمت راست ، طومار تورات Sulzbach را در مراسمی در ساختمان Reichstag در برلین ، آلمان ، در روز چهارشنبه ، 27 ژانویه ، 2021 برگزار می کند ، تا طومار تاریخی تورات Sulzbach را از 1792 تکمیل کند ، که در سال 2013 دوباره کشف شده است و ترمیم شد. این مراسم در روز جهانی یادبود هولوکاست برگزار می شود.

(عجیب اندرسن / آسوشیتدپرس)
منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>