عکس ها: اعتراضات در واکنش به مرگ جورج فلوید و برونا تیلور ادامه دارددر حالی که آتش بازی در پس زمینه منفجر می شود ، میشل اشر از سانتا آنا ، در وسط ، در خیابان در تقاطع خیابان McFadden و خیابان بریستول در اعتراض به قتل پلیس جورج فلوید در مینیاپولیس در هنگام شیوع بیماری همه گیر در 30 مه در سانتا آنا ، نماز می خواند. .

(جینا فرازی / لس آنجلس تایمز)
منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>