چاقی و بیش تر وزن یکی از متهم های اهمیت به تیتر دلیل ژنیکوماستی به حساب می آید. به غیر از توضیح هم اکنون مریض و معاینه دقیق، آزمایش خون از نظر حالت هورمون های تیرویید و هومونهای جنسی و کارکرد کلیه و کبد و گهگاه سونوگرافی از بیضه ها لازم است. در صورتی که شما مبتلا عارضه ژنیکوماستی باشید، فارغ از هر سنی ممکن است احساس نارضایتی از شرایط جسمانی خود داشته باشید. به مدت دو هفته قبل از جراحی سینه از مصرف دخانیات و هر نوع مشروبات الکلی پرهیز ژنیکوماستی در کودکان کنید. ژنیکوماستی دسته ۱ اکثر اوقات زیر تیتر نوک سینه پف کرده نیز خوانده می شود. شکلگیری جمع در سینه که اکثر وقت ها در نوک سینه تولید میشود. ژنیکوماستی می تواند یک سینه یا این که هر دو سینه را گزینه حمله قرار دیتا و باعث ایجاد نسبت توزیع غیر یکنواخت بافت چربی در آن ها شود. در دوران بازدید علائمی از قبیل تورم، درد، تخلیه ترشحات از نوک سینه در یک یا این که هر دو سینه می بایست به دکتر کارشناس ژنیکوماستی گن جراحی ژنیکوماستی مراجعه کنیم. چه هنگامی بایستی برای تشخیص ژنیکوماستی به پزشک معالج مراجعه کنیم؟ بعد از جراحی ژنیکوماستی چه اقداماتی اضطراری است؟ غیرطبیعی بودن بافت سینه و بزرگی بیش از حد آن چه تاثیری در زندگی افراد داراست ؟ آزمایشات واجب تجویز شده به وسیله جراح سینه را انجام دهید و روز جراحی سینه همپا خود داشته باشید. به مدت ۲ هفته از خوابیدن به بر روی شکم خودداری فرمائید و و به شکل طاقباز بخوابید و مهم قرار دادن دو بالشت سر را بالاتر از حد معمول خویش قرار دهید. اضطراری به ذکر می باشد که پیدایش این بیماری نباید پشت گوش انداخته شود و باید شخص بری معالجه او مبادرت نماید ؛ در غیر این شکل پیدایش مشکلات جدی تر نیز محتمل است. همین بیماری هم مثل بقیه بیماری ها دارای نشانه ها متفاوتی است. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که بیماری خاصی دارید یا داروی خاصی استعمال می کنید صد رد صد جراح سینه را آگاه سازید. کاهش گذرای تعداد پلاکتها یا گلبولهای سپید خون.

ایندکسر