سفید کننده کلرین با ترکیب کلرین و همین ماده ایجاد میشود. سود پرک همینطور برای تصفیه مواد خام برای محصولات چوب مانند کابینت و مبلمان و در راستا سپید کردن و تمیز نمودن چوب به کارگیری سود پرک نیرو کلر میشود. تهیه و تنظیم PH فرآیندهای با در پالایشگاه های نفتی و همچنین در تصفیه خانه های آب و فاضلاب اساسی استعمال از ترکیب کاستیک سودا قابلیت پذیر است. بعنوان مثال ، در پروسه پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد به کار گیری می‌شود و ملغمه سدیم حاصل اهمیت آب ترکیب می گردد و تولید هیدروکسید سدیم میکند و در فرآیند دیگر به اسم پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می نماید و دیافراگم (از کالا پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از هم قطع میسازد. به عنوان مثال در فرآیند پیل جیوه کاستنر- کلنر که به عامل سمیت جیوه منسوخ شده هست جریانی از جیوه به تیتر کاتد استفاده می شود و ملغمه سدیم بدست آمده و پس از مخلوط دارای آب سود پرک را ایجاد می کند. در صنعت های به جهت ساخت سدیم از سدیم کلرید از مراحل پیل جیوه یا این که Castner Kellner به کار گیری می گردد که در آن جریانی از جیوه را به عنوان کاتد بکار میبرند. سود پرک جامد در انواع مختلفی چون پودر، گرانول و پرک ایجاد می گردد که گرانول آن طبق معمول خلوص بالاتری داشته و به این ادله هم در صنایع حساستری مانند داروسازی آیتم استفاده قرار میگیرد. همین ماده اساسی سرعتی باورنکردنی دیاکسیدکربن و رطوبت هوا را جذب کرده و اهمیت همان شتاب نیز در گلیسیرین، آب و الکل حل میشود. این گرما منجر به ذوب شدن چربی میشود. سود سوزآور مایع، مادهای بیرنگ، بیبو و روشن بوده و در 2 غلظتهای 30% و 50% ساخت میشود. از طرفی سود پرک ترکیبی فراوان حساس به جهت ساخت مادهای حتمی به نام سورفکتانتهای آنیونی در تنظیم مواد شوینده است. رعایت نکته ها ایمنی فعالیت حساس مواد شیمیایی در این مورد هم اضطراری و حتمی است. محصولات این مارک به برهان میزان مرغوب بودن و رتبه خلوص بالا به سایر کشورها نیز صادر شده و به صورت عمده و جزئی می توانید آن را مجموعه صنعتی هفت خریداری نمایید.

ایندکسر