[ad_1]

در زمان ترامپ ، هنجارهای ریاست جمهوری مانند دومینو سقوط می کرد. کنگره می تواند اطمینان حاصل کند که هیچ رئیس جمهور آینده از او تقلید نمی کند.

[ad_2]

منبع: play-news.ir

ایندکسر