شیار عمودی ضمن ساخت حالت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را نگهداری می کند.شیار در برعلیه انبساط زیاد عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در منتخب که محور های گژن پین قرار دارد، توشه متعددی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح ها عمود بر تکیه گاه گژن پین است وارد می شود. پیستون ماشین از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا نصیب تحت پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و هم جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. در موتور های دو زمان همین رنگ به شكل قهوه ای شكلاتی میباشد و همین مورد قضیه حاكی از ان هست كه تركیب اكسیژن و سوخت به صدق در گوشه و کنار احتراق تزریق شده است. قطعه دیگری که در تمامی یخچالهای موجود در بازار وجود دارااست و زمان عیبیابی حتماً می بایست به آن اعتنا خاصی داشته باشید، قطعه رله استارت است. کار اهمیت همین قطعه کنترل و مدیریت مقدار گازی مبرد می باشد که می بایست به داخل کندانسور توسط کمپرسور یخچال فریزر ساماندهی شود. یکی از عوامل اصلی در جراحت دیدن سیلندر هیدرولیک وجود آلودگی و تراکم در فضای دربین پیستون و سیلندر است. به جهت ایجاد رابطه فی مابین شاتون و پیستون، از همین پین استعمال می شود. در واقع لوله مویین همان شیر انبساط است که بین قطعه کندانسور و اپراتور در یخچالها قرار گرفته است. نکتهای که در دوران عیبیابی یخچال به آن می بایست دقت نمایید همین می باشد که گاز مبرد از سمت کمپرسور دارای فشار بسیار به سمت اپراتور دستگاه هدایت میشود. هنگامی که عضو غذای گرمی را در درون فریزر قرار میدهد و یا درب آن را باز و بسته میکنید، دمای درون یخچال از شرایط تعادل خارج می گردد و باید کمپرسور وارد عمل شود و دوباره دمای یخچال فریزر را به حد مطلوب برساند. زمانی که دمای داخل محیط فریزر به مقدار آیتم حیث رسید، ترموستات در صورتی که به صحت کار کند، امر توقف عملیات را برای کمپرسور صادر میکند. به همین استدلال میباشد که روی کمپرسور از فیلتر خشککننده به کارگیری میشود. زمانی که دمای یخچال فریزر در حال زیر آمدن می باشد همین قطعه هشدار کمتر دما را از ترموستات اخذ میکند و کمپرسور را برای این که بتواند دمای گزینه نیاز کابین سردخانه را تأمین کند به کار میاندازد. لوله مویین هم یک عدد از قطعاتی می باشد که در یخچالها تعبیه شده است. در همین قطعه از یک تیغه بیمتال و یک هیتر به کارگیری شده است. ترموستاتها انواع متفاوت و گوناگونی دارا‌هستند که بسته به دسته و دسته فریزر و یخچال فریزر یکی از از آنان در دستگاه به کار گیری میشود. به عبارت دیگر یکی از از مواردی که می تواند عملکرد فریزر را تحت تأثیر خویش قرار دهد، رخنه رطوبت به باطن این قطعه و زخم دیدن قطعات دینامیکی یخچال فریزر است. نکته کلیدی این می باشد که طول و قطر کم همین قطعه بر روی دمای گاز مبرد تأثیر مستقیمی دارد. باید به همین نیز دقت داشت که در هر موتور و پیستون خودرو و بستگی به عمل کرد آن ها تعداد رینگ ها ناچیز یا می شود که این تعداد از سه تا هفت متغیر می باشد . این مسئله نکته مهمی هست که باید در دوران عیبیابی دستگاه به آن دقت ویژه داشته باشید. بیایید باهم ببینیم که چه پیستونی برای طراحی ما خوب تر هست ؟ اساسی اعتنا به این که 2 شیار در پیستون ایجاد شده ، همین پیستون متعلق به یک سیلندر 2 سوپاپ می باشد. بدین ترتیب در زمان عیبیابی سردخانه به خصوص در صورتی که فریزر آن‌گاه از انقطاع برق مبتلا جراحت شده باشد به همین قطعه توجه کنید. به این ترتیب اگر در زمان عیبیابی یخچال فریزر متوجه شدید که دمای آن اثبات نگه داشته نمی‌شود و از طرفی ثابت ماندن دمای آن در گیر مشکل میشود، به احتمال بسیار کارایی ترموستات در گیر مشکل شده است. طول شاتون در این مدل پیستونها متوسط است. ولی چنانچه پیستون را پهن و ارتفاع شاتون را کوتاه کنیم اتفاقی که میافتد این هست که توان تولیدی و سرعت ایجاد شده به قدری زیاد است که میتوانیم برای نمونه ; لندکروز را اسم ببریم . به علت آنکه حجم در سمت میله پیستون کوچکتر میباشد بنابراین در زمانه برگشت، سیلندر زودتر، مهم سرعت اکثر و در دوران کمتری نسبت به حرکت رفت مسیر را طی نموده و به مکان اول برمی گردد. در حقیقت حرکت رفت و برگشتی پیستون ها به دنبال انجام کار احتراق سوخت در موتور دیزل انجام می گیرد. نکته اساسی همین است که همین روز ها که برق اکثری از مناطق انقطاع میشود، این قطعه بایستی به صدق عمل نماید تا مانع آسیب وصال به یخچال در اثر قطع و وصلیهای مکرر الکتریسیته شود. در صورتی که چنین ایرادی وجود داشته باشد، قطعاً عملکرد فیلتر درایر یا خشک کن حساس اختلال مواجه شده است و شما باید ایراد این قطعه را برطرف کنید. در رخ اندک بودن فاصله ذکر شده بایستی اهمیت سوهان قابل انعطاف نسبت به سائیدن دهانه رینگ و ساخت لقی مناسب اقدام نمود. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و طریق استعمال از عکس از پیستون دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر