6-پر نشدن فلز جوش کنار جوش: همین عیب عدم مالامال شدن کنار درز جوش بوده که ناشی از عدم مهارت جوشکار می باشد. 5-بریدگی فلز پایه کنار جوش: در این موقعیت در فلز مبنا و کناره گرده یا ریشه جوش فرورفتگی ناشی از طریق جوشکاری نادرست یا جریان دوچندان جوشکاری ورق استیل به وجود می آید. این کار در مورد جوشکاری لوله استیل به راحتی اساسی بستن دو سمت لوله و گذراندن حدود ۲ الی 5 لیتر بر دقیقه گاز آرگون از باطن آن قابلیت و امکان پذیر می باشد. به دست آوردن جوش فارغ از عیب مخصوصاً در شیوه های سوای فلاکس (روش های نگهدارنده اهمیت گاز) دقت بیشتری ضروری دارد. همچنین سیکل های حرارتی درموقع جوشکاری مخصوصاً در مناطق نزدیک جوش هم بر بر روی تغییر % موادسازنده آلیاژی در فازها اثر داراست که ادله آن تبدیل آستنیت به فریت در موقع گرم شدن و تبدیل معکوس در موقع سرد شدن و پدیده دیفوزیون عناصر آلیاژی در فازهای جامد فوق می باشد. بنابراین طبق معمول در دماهای بالا خوب تر می باشد فیلرهای پایه نیکل نظیر الکترودهای ENiCrFe-2 و مفتول های ERNiCr-3 استعمال گردند. مانند ورق استیل، لوله، پروفیل و… جهت عیوب غیر اهمیت (مانند حفرات، آخال ها و غیره) حد قابل قبول ذیل تیتر معیارهای پذیرش تعریف‌و‌تمجید گردیده اند. در همین طرز می بایست هر گونه کربن از محیط جوشکاری حذف شود، حتی در آیتم ابزارهایی که به کار گیری می شود مانند برس ها، چکش ها و غیره. یک عدد از راههای عملی در جلوگیری از همین گونه موردها لایه کاری اولیه بر بر روی یک عدد یا این که هر دو حاشیه از آلیاژهای مبنا و آن‌گاه انجام اتصال و جوشکاری حیاتی می باشد. در حین انجام فرایند جوشکاری دمای سطح فولاد ارتقا یافته و سبب ساز به تغییر‌و تحول الکترود استیل حافظ رنگ می شود. دارای فیلرهای EXXXT-1 گاز حافظ CO2 به فعالیت می رود که مقداری باعث افزایش کربن و کمتر موادسازنده اکسید شونده می گردد. فیدساکو فروشنده گونه های محصولات اصلی میزان مرغوب بودن الکترود جوشکاری ،سیم جوش ، ملزومات جوشکاری و مواد مصرفی جوشکاری می باشد. اغلب وقت ها در زمان جوشکاری، یه خرده از مواد متفاوت در محل خط جوش باقی می ماند که باعث تغییر‌و تحول رنگ آن می گردد. ذره های سرباره که بر روی تراز باقی می ماند سبب ساز اندک شدن مقاومت به خوردگی می شود و بایستی حتما تمیز شود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد قیمت الکترود استیل 316 لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر