در همگی دوزینگ پمپ ها می توان حساس تغییر‌و تحول کورس، نسبت دبی را تغییر و تحول بخشید هر چند در بیشتر دوزینگ پمپ ها از تغییر‌و تحول فرکانس تزریق نیز برای در اختیار گرفتن دبی استفاده می شود. همینطور طرح فلزی دیافراگم سبب ساز می شود مایعات ساینده، ویسکوز و اسلاری ها اصلی راندمان بهتری نسبت به طرح های استاندارد دیگر پمپاژ گردند. همینطور اصلی اکثری از مواد سازگاری داراست و خوردگی آن فراوان اندک است. همانطور که پیشتر گفتیم کاینار سازگاری مضاعف مهربانی حساس انواع مواد شیمیایی دارد. به طوریکه در ساختار آنان مگنت قرار داشته که اهمیت عبور جریان الکتریسیته دارای عرصه مغناطیسی شده و در نهایت منجر میگردد تا شفت به سمت راست و چپ حرکت نموده و تزریق مواد انجام شود. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی گزینه باز‌نگری قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها می باشد پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت شروع می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین سطح گستردگی در ارتباط مهم فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ بار فشار ادامه می دوزینگ سکو یابد. این پمپ ها اساسی جنس های پلی پروپیلن و پی وی سی و پی وی دی اف و استیل ضد زنگ در بازار موجود میباشند و کمترین گنجایش دبی موجود به جهت آن ها نیز یک لیتر بر ساعت و فشار 10 بار است. از همین رو برای دست یافتن به همین ثبات می تواند از Injection Pump بهره برد. یک عدد از مهمترین مباحث که در ارتباط کلیدی مترینگ پمپ وجود دارد، کاربردهایی هستند که می توان از آن ها نهایت بهره و استعمال را برد. به جهت این که در سیستمهای تصفیه آب بتوان کلر و مواد شیمیایی متعددی را تزریق کرد، از دوزینگ پمپ دوزینگ کلر بهره گرفته میشود. همینطور در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب آیتم به کارگیری قرار می گیرند. به طور معمول پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی همین قابلیت و امکان را دارا هستند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند. از آنجا که دبی پمپ های سانتریفیوز و روتاری ، بسته به فشار سیستم تغییر می نماید ، بدین ترتیب هیچ یک از پمپ های مذکور نمی توانند به تیتر دوزینگ پمپ مورد به کارگیری قرار گیرد. یک عدد از شاخص هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ های مشابه آن جداازهم می کند قابلیت و امکان تغییر تحول کورس رفت و برگشتی است. میزان دبی در این پمپ ها بر خلاف پمپ های سانتریفیوژ مستقل از فشار میباشد و نوسانات فشار تاثیری بر آن ندارد.

ایندکسر