دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

این دریچه هوا، هوای کانال را به دو مسیرِ حساس زاویه نود سکو (گوشه ای) یا این که به دو مسیر بصورت چپ و راست ( راهرویی) جهت دهی می کند. روزنه های سقفی گرد اثبات دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مناسب در صنعت تهویه مطبوع به منظور کارگزاری در سقف یا روی نتورک روکار طراحی شده اند.این روزنه ها جهت هوای رفت، رجوع و برگشت و تخلیه به کار گیری می شوند که پخش جریان یکنواخت هوا را به رخ افقی بوسیله پره های متوالی نیز مرکز در تمام جهات انجام می دهند. روزنه سقفی نیز اکثر به رخ دمپردار به عمل برده می شود. همین روزنه ها برای سقف هایی که ارتفاع آنها کمتر از ۵ متر می باشد کاربرد دارا‌هستند و برای هوای رفت ، رجوع و تخلیه و همچنین به مراد هر دو هدف تهویه مطبوع به این معنی که سرمایش و گرمایش هم به کار گیری می شوند. ساختارِ فریم روزنه هوا ی سقفی سه طرفه دقیقا مشابه به دریچه هوای چهارطرفه می باشد و فقط تفاوتی که در میان این دو دریچه هوا وجود دارد، ساختارِ پرّه های داخلیِ آن‌ها می باشد. دریچه هوای چهارطرفه سقفی را می اقتدار هم بصورت بادمپر و نیز فارغ از دمپر استفاده نمود. حتمی به تفسیر می باشد از روزنه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور همزمان می توان به کار گیری نمود. ۱۷ اینچ) در انواع متفاوت رنگ های پودری الکترو استاتیک نیز ایجاد می گردد. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه نیز امکان ساخت بصورت بادمپر و فارغ از دمپر را داراست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل به کارگیری می باشد. پره های این دریچه های سقفی صدای خیلی مقداری تولید می نمایند به ادله اینکه در ساختمان فیزیکی این محصولات آیرودینامیک به فعالیت رفته است. اگر دوبُعد از دریچه هوا به دو بُعد دیوار نزدیک باشد، اجباراً باید هوا به وجهِ دیگرِ متمایل گردد که در این موقعیت از روزنه هوا ی دوطرفه به کار گیری می گردد. دریچه هوا ی دوطرفه هم برای سرمایش و هم برای گرمایش گزینه مصرف دارد. دریچه هوای دوطرفه سقفی نیز بصورت بادمپر و بدون دمپر ساخته می شود و در هر دو سیستم دمنده و مکنده قابل استفاده می باشد. از پاراگراف کاربردهای روزنه هوای چهارطرفه سقفی، در سیستم های دمش و مکش هوا می باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم دریچه های سقفی گرد وب تارنما خویش باشید.

حتما بخوانید:
محله کره ای توکیو در حالی جشن می گیرد که رقبای بیس بال رو در روی هم قرار می گیرند