• گوش گلکلمی که در آن به خاطر آسیبهای مکرر وارد شده به گوش، غضروف از لایه رویی آن انقطاع شده و کلیدی مایع پر شده و به همین خاطر تغییر رخ مستمر در آن تولید شده است. همچنین روش دیگر به جهت درمان گوش پر رنگ در نوزادان ، استعمال از چسب های منحصربه‌فرد ، به منظور چسباندن گوش ها به جمجمه می درمان گوش پر رنگ با چسب باشد. لذا تلاش نمایید همه اوامر طبی را رعایت فرمایید تا به نتیجه مناسب دست یابید. آن گاه از برداشتن بانداژ می توانید شکل خود را تراشید و تمیز نمایید. به ادله آن که به مدت 6 هفته گوش بند دارید از رفتن به باطن آب بایستی اجتناب نمایید. از لمس یا این که خاراندن گوش خود غربت کنید. برای شستشو از صابون و شامپو های منحصربه‌فرد به کار گیری کنید. غالبا عصر کودکی و از سن 6تا 8 سالگی بهترین مقطع به جهت تحلیل و معاینه گوش به وسیله دکتر معالج جراح می باشد . شما باید یک پزشک جراح را که مالک تجربه بوده و بتواند ، جراحی اتوپلاستی را به لطف انجام دهد ، بیابید. کلیدی رعایت موارد فوق بهترین سرانجام را از اتوپلاستی به دست آورید. علت پانسمان طولانیمدت که عمدتا به رخ فشاری هم است، این هست که از عود دوباره جلوگیری شود. اکثری از افراد به شکل مادرزادی با گوش های برجسته ای می باشند. • سرطان پوست و تومور بدخیم که هرچند بهطورمعمول یک موضوع زیبایی محسوب نمیشود، اما اتوپلاستی می تواند به حذف پوست سرطانی و بازیابی ظاهر بافت مانده پس از آن امداد کند. فاصله ای میان لاله ی گوش و انحنای خارجی گوش وجود داراست و منحنی گوش خارجتر از محل طبیعی آن قرار دارد. شما می بایست در او‌لین ملاقات اصلی جراح گوش، اهداف خویش را از همین جراحی بیان کرده و سابقه طبی خویش را تفسیر دهید. توصیه پزشکان به اشخاص همین می باشد که به مدت 1 هفته از لباس هاس دکمه دار به کار گیری کنند چون پوشیدن و بیرون کردن این لباس ها به گوش ها فشاری وارد نکرده و در نتیجه به آن ها آسیبی نخواهد رساند. برای بستن جراحت نیز از بخیه استعمال میشود. از شستشوی بیش از حد جراحت جلوگیری کنید.

ایندکسر