جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟

لیگهای محلی و بازیهای دوستانهی ملی، اولی بازیهای فوتبال در کشورهای مختلف را رقم زدند. چنانکه در حدود چهل سال پیش زمانی یک سری زندانی را به همین عنوان که قصد گریزو فرار داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها کلیدی حروف دوچندان درشت تیتر زدند که مدیریت باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز آن گاه هم اصلی عذرخواهی و پرداخت مبلغی که در آن ایّام اندک نبود ولی در قبال مبلغی که حالا فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به مهربانی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای مبارزه و صلح و آشتی محو شد. ۶۰۰ سال سپس هم ژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند که آن را کماری مینامیدند. هنگامی من دانشجوی رشته فلسفه و علم ها تربیتی دانشکده تهران بودم، یکی از اعضای مجموعه ملی فوتبال دوست و همکلاسم بود شاید در کلاس ما غیر از من هیچکس نمیدانست که او کاربر مجموعه ملی فوتبال هست یا درصورتیکه می دانستند برایشان اهمیتی نداشت. نمیدانم حالا در صورتی که یک جوان بلندبالای مرتب و متین و فاضل و مؤدب و عضو مجموعه ملی فوتبال، در کالج ای باشد کالج و دانشجویان و استادان به عبارتی توجهی به او دارا‌هستند که به دوست ورزشکار زمانه دانشجویی و همکار بعدی من در دانشکده تهران داشتند در آن زمانه فوتبال هنوز یک تفنن بود و تعداد کمی از مردم به آن عشق و علاقه و دقت داشتند اما خیلی زود جایش را باز کرد. در کنار همین چالشها، در به عبارتی روزهای ابتدایی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بحرین را بهعنوان صاحبخانه متمرکز دیدارهای تیم C گزینش کرد که همین مورد قضیه خود معضل بزرگی برای فدراسیون فوتبال بود. کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر کاغذ ظاهراً واضح البته کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را بازدید کنند یا بهتر بگویم نظیر تماشاگران بازی زنده پیراند للو خود را در صحنه حساس نمایند و اهمیت حوادثی که در زمین رخداد میافتد ذوق زده یا این که اخبار فوتبال نود متأسف شوند. من کلیسا و پسیکانالیز را زیاد حیاتی میدانم اما فکر می‌کنم که فوتبال جای هیچیک از آنان را نگرفته است. پژمان جمشیدی بازیگر و پیشکسوت پرسپولیس با حضور در برنامه فرمول یک گفت : فرهاد مجیدی سرمربی دوست داستنی من می باشد و بالاتر از حد تصور در همین فصل عمل کرده است. تلویزیون به جهانی شدن فوتبال و شیوع آن در کلیه جا یاری کرده میباشد البته سخن این است که فوتبال استعداد جهانی شدن داشته و به آسانی میتوانسته هست تلویزیونی شود. ابتدا وزیران اسپانیا و ایتالیا هم در ورزشگاه حضور داشتند و گفتند که شاه اسپانیا نیز بوده است. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه اخبار گزارشگران فوتبال لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
کسب و کارهای خارجی می خواهند از چین خارج شوند. جدایی سخته