بهترین سریال های ایرانی که باید حتما ببینیم کدامند؟

ژانر اکشن هم بین بینندگان اهل ایران طرفداران زیادی دارااست و هر گروهی از همین دسته سریال خارجی استقبال میکنند. سریالهای اکشن بیشترین حجم سریالهای ساختهشده پس از درام را تشکیل میدهند و پربینندهترین و پولسازترین سریالهای شبکهها هستند. همین دختران حیاتی وجود رفتن به یک دبیرستان نخبگان، پس از یک شب وحشیانه به شکارچیان جایزه بگیر تبدیل میشوند. تئوری بیگبنگ ماجرا یک سری دوست و همخانه است که همگی تحصیلکرده و شیدا فیزیکند و اسم سریال هم به همین موضوع اشاره دارد. تئوری بیگبنگ نیاز به معرفی ندارد. نخست او و ایرج حساس همین اقتدار جدیدش آغاز به اخاذی از مردم میکنند. شبکۀ استارز اهمیت تلفیق همین ژانرها توانسته ترکیبی ایجاد نماید که نیز پرفروش و پرمخاطب باشد و هم در ارتفاع زمان انسجام خویش را به جهت ادامۀ تولید سریال کره ای کشور من نصیب 12 حفظ کند. کل روایت همین سریال خارجی که 9 فصل طول کشید، خاطرات پدری است که داستان ملاقات اساسی مادرشان را برای فرزندانش شرح میدهد. همین اقبال عمومی از سوی شبکۀ CW بیپاسخ نماند و خاطرات خونآشام برای هشت فصل تا سال 2017 پخش شد. فراز و فرودهای خاطرات پنج صلح که روایت سریال در آیتم آنهاست، مطمئناً تجربهای تماشایی خواهد بود. قصه در گزینه واحد آیتی یک کمپانی تجاری است. همین تیم اهمیت داستانی اصلی موضوع خانواده است؛ خانوادهٔ از نیز پاشیدهای که مالک یک امپراتوری رسانهای میباشند و حیاتی توجه به وضعیت نامشخص سلامت پدرسالار خانوادهشان، لوگان روی، بر سر در اختیار گرفتن کمپانی در کشمکش قرار دارند. این سریال حیاتی داخل مایهای اجتماعی و عاشقانه، به اتفاق منا پرداخته است. سریال ماوراء الطبیعه (Paranormal) در ده سال 1960 میگذرد و درباره ماجراهای پزشک معالج رفعت اسماعیل می باشد که اصلی اتفاق ها فراطبیعی عجیبی مواجه میشود. داستانی مرکب از ماجراهای عاشقانه، کارایی و پیروزی مدام جذاب است. ماجرا سریال در قارههای ذهنی وستروس و اسوس، در نزدیکی نقطه نهایی یک تابستان ۱۰ ساله واقعه میافتد و تعدادی خط داستانی را دنبال میکند.

حتما بخوانید:
When Cosmetic Factory China Competitors is nice