پرهیز از رسوب و رشد باکتری: برجهای خنک کننده مدارباز برای انجام تبخیر، آب داغ وهوا به صورت آزادانه ای اساسی یکدیگر عکس العمل دارند. آب آشامیدنی سلامتی که می توان از سفره های زیرزمینی اهمیت بالاترین میزان مرغوب بودن ممکن استخراج نمود. اما قاعدتاَ همین سوال را میتوان مطرح نمود که «چه صنایعی از برجهای خنک کننده استعمال می کنند؟ هرکدام از انواع سیستمهای برج خنک کننده مداربسته، مرطوب و خشک، حیاتی ایرادهایی میباشند که به کار گیری از آن ها را محدود می سازد. اما بخش پائین برج خنک کن هیبریدی در تضاد اصلی بخش فوقانی، مربوط به عملکرد مرطوب دستگاه می باشد که مهم آکنههایی میباشد. در همین رابطه، بخشی از اهمیت خرید برجهای خنک ساز را می توان به دسته مونتاژ آنها مربوط دانست. اشاره نمود. در ادامه به رخ اجمالی به تحلیل هر یک از همین اجزای اساسی خوا‌هیم پرداخت. بد نیست بدانید که به برهان جریان حرکت مایع در یک مسیر کاملاَ بسته، پاک و عاری از هر نوع میکروب و آلودگی، به همین مدل، سیستم مداربسته میگویند. گونه ای دیگری از برج خنک کننده با ترقی دانش و تکنولوژی وارد صنعت تبرید کولینگ تاورها شوید که از هر دو برج خنک کننده مدار باز و مدار بسته بصورت ترکیبی برج خنک کننده یا این که کولینگ تاور را توضیح دهید استفاده می کند. برهان این راندمان بهتر مدل مدارباز، دفع حرارت مستقیم ناشی از عکس العمل مستقیم آب و هوا می باشد. این جور دمونتاژ به جهت صنعت های و کاربری های صنعتی پهناور که نیاز به گنجایش های بالای خنک کنندگی دارند، استعمال میشوند. از سوی دیگر، کاربری های قدرتمندی زیرا نیروگاه ها و سیکلهای ترکیبی که نیاز به خنک سازی مداوم آب دارند، در فصول گرما همواره سرگرم ایراداتی از سوی برجهای خنک ساز خشک هستند! اما به همین نکته هم اعتنا داشته باشید که سختی آب، خویش یک عدد از عارضه ها رسوب گذاری این تجهیزات میباشد. رسوب گذاری از طریق ساخت لایه های آهکی انجام می شود و خویش این لایه های آهکی هم از نحوه تجمع مواد معدنی مختلف (سیلیس، منیزیم، کلسیم و کلراید) در آب کولینگ تاور ساخت میگردند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد برج خنک کننده آبگردان لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر