باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به شیوه باز عمل کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت است از اضافه کردن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حساس صندلی سنگی در طول محفظه که توسط حوضهایی اساسی صفحه ها سنگی از همدیگر جدا می گردند که عملکرد آن‌ها مشخص و معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و مراقبت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء طول عمر تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در رابطه با مزایای اشکال برج خنک کننده احتمال دارد ساعت ها و ایام ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر است که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی در میان هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا این که تر بودن ، مدار گشوده یا بسته بودن و دست اندرکاران حتمی برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از طریق آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از جنس چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ترکیب دو یا این که یکسری شیوه و یا این که منش متفاوت، مهم هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. این قابل استعمال در هر دو کارگزاری نو و موجود است. اساسی توجه به نامی که به جهت همین نوع از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب سوای تماس مستقیم کلیدی هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام می گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران زیادی هست که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، نقص‌ جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل اجباری وجود دارااست از دربین میرود. حتمی به ذکر می باشد که در همین برجها، نوع جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار توصیه را دارد. اصول فعالیت در کل برجها براساس تولید یک مرحله بیشتر برای تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. دارای توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اصلی جریان طبیعی هوا، بسیار پهناور و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در در مقابل انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را مهم توجه به اندازه نیروگاه و مقدار مواد آلوده کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشا خود تخلیه کرد، اما گهگاه زمان ها باید قبل از بازگشت به منشاء مورد تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از مهم ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف دربین جرم هوای بیرون برج و تراکم هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا بایستی طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی تبارک باشد تا فشار محرک آیتم نظر بدست آید. یکی از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر اساسی همان میزان گرمایی میباشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و درصورتیکه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا تیم سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و بهتر بود از در آغاز از چیلر استعمال میشد. از طرح و رخ برج خویش به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی دارای به کارگیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به بیرون هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این عمل به منظور در اختیار گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه تر فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش میزان شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته بررسی میزان آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را هنگامی ارتقاء میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته مهم اندکی تفاوت در نحوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده دارای جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه با خلل مواجه شده و تولید تیم کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 درجه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی کلیدی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای حتمی جهت تبادل حرارت اهمیت آب گرم، کلیدی عبور از آن‌ها وارد برج میشود. اگر جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اصلی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج دارای جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته حساس جریان هوا به طور میانگین در حدود 2/0 درصد مقدار آبی می باشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این امکان را فراهم می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این صورت میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا هستند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا فلزی ساخته می شوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اساسی شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای چند خانهای ساخته می‌شوند که هر یک مهم دمندهای اهمیت جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی لطف برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار میگیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طریق تبخیر چکیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ساخت کنندگان متعدد از طرح های گوناگون استفاده می کنند ، همگی برج های خنک کننده اهمیت به کار گیری از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میگردد به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن مشکل می باشد در میآید، ولی مهم استفاده از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها می توان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و ایجاد بسیار بالایی میباشند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مطلوب هستند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش برخی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق کلیدی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از دسته جریان ناخواسته هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر میباشند اما انرژی بیشتری مصرف می کنند و همچنین عیب کلیدی دیگر آنها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد اما بدلیل این‌که موسیقی انتقال چگالی کمتر است کارایی این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
انریکه تاریو ، یکی از پسرهای مغرور ، یک بار مخفی پلیس شد

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeskürtçe aşk sözleriMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren siteler