[ad_1]

قانونگذاران در حال بررسی قیام 6 ژانویه از پلتفرم های فناوری و شرکت های مخابراتی خواسته اند سوابق برخی از اعضای کنگره را حفظ کنند. آنها به دنبال چه داده هایی هستند؟

[ad_2]

منبع: play-news.ir

ایندکسر