افتتاحیه 2021: عکس های کمال هریس به عنوان معاون رئیس جمهور سوگند یاد کردداگ امهف ، چپ ، معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده كامالا هریس ، جیل بایدن و رئیس جمهور منتخب جو بایدن در حالی كه چراغ هایی به احترام نزدیك به 400،000 قربانیان بیماری همه گیر آمریكا در استخر بازتاب در یادبود لینكلن در واشنگتن روشن می شوند ، به بازار ملی نگاه می كنند.

(تراشه Somodevila / گتی ایماژ)
منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>