[ad_1]

داگ امهف ، چپ ، معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده كامالا هریس ، جیل بایدن و رئیس جمهور منتخب جو بایدن در حالی كه چراغ هایی به احترام نزدیك به 400،000 قربانیان بیماری همه گیر آمریكا در استخر بازتاب در یادبود لینكلن در واشنگتن روشن می شوند ، به بازار ملی نگاه می كنند.

(تراشه Somodevila / گتی ایماژ)[ad_2]

منبع: play-news.ir

ایندکسر