یکی از از مزایای لیپوساکشن زنخدان همین میباشد که زاویه تیزتری برای گردن و فک ایجاد خواهد کرد، آن هم بدون اینکه هیچ پوستی را از در بین ببرد. عفونت، عدم تقارن، پستی و بلندی حوزه‌ ذیل ساکشن ، تغییرات پیگمانتاسیون، خونریزی در محل از عوارض احتمالی آن میباشد ضروری به ذکر میباشد دارای به کار گیری از تکنیک مناسب، کانولاهای نازک و تبحر جراح همین عوارض به دستکم ممکن میرسد. صورتهایی که صورت آن به نوع ای میباشد که در نواحی دیگری ایراد دارا هستند به سختی قابل جراحی لیپوساکشن صورت تغییر‌و تحول هستند. درصورتیکه بیمار برنا خیس باشد، معمولاً چربی سفت و مشقت بار در ذیل چانه به سمت عقب میباشد و همین توهم را ساخت می نماید که بینی آن‌ها بزرگتر از حد معمول است. کسانی که به دنبال لیپوساکشن غبغب میباشند به طور کلی قصد دارا‌هستند مشخصات کلی شکل خود را بهبود بخشند. اکثر همین افراد در سن 40 تا 80 سال قرار دارا‌هستند و نگران هستند قسمت پایینی رخ آن ها پیرتر از قسمت بالایی به حیث برسد. همانطور که پیشتر گفته شد، چنانچه جراحی در بیمارستان صورت گیرد، ممکن می باشد بیمار یک شب در بیمارستان بستری شود که در گیر کمآبی یا شوک از دست دادن مایعات نشود. علاوه بر همین پیری گردن نیز نکته دوچندان مهمی است و در نتیجه آن پوست حیطه گردن و چانه افتاده شده و با قرارگیری در معرض آفتاب و آلودگی های محیطی چین و چروک برخواهد داشت. لیپوساکشن غبغب و صورت به طور معمول در رابطه اهمیت یک طریق دیگر مانند لیفت پایین شکل و گردن انجام می شود. اگرچه هر کسی می تواند کاندیدای لیپوساکشن باشد، ولی وجود بعضی ویژگیها سبب ساز می‌گردد یک شخص کاندیدای بهتری به جهت این فعالیت باشد. بزرگ شدن سینهها اکثر زمان ها برای مردان یا این که نوجوانان حساس اضافهوزن یا چاقی، مشکلساز است، ولی اکثری از ورزشکاران و مردان سالم هم ممکن هست اساسی همین خلل دستوپنجه نرم کنند. در این سطح ورم و کبودی جزئی هست یا این که در بعضا از بیماران تماماً ناپدید میشود. با کمتر سلامت پوست مراحل تجمع چربی ها در پوست ارتقاء یافته و به‌این ترتیب غبغب به وجود خواهد آمد. این مورد ها شامل گردن، چانه، حیطه بیرون از گونه ها، جور ها و فک است.

ایندکسر