آیا نژادپرستی ضد آسیایی را تجربه کرده اید؟با موج خشونت های اخیر ضد آسیایی و کشته شدن هشت نفر ، از جمله شش زن آسیایی ، در آتلانتا ، بسیاری از آمریکایی های آسیایی دچار درد و خشم شده اند. ما می خواهیم در به اشتراک گذاشتن داستانهای آمریکایی های آسیایی و مستند کردن حملات به جامعه آسیایی کمک کنیم.

آیا شما به عنوان یک آمریکایی آسیایی مورد تهدید ، تهدید یا حمله قرار گرفته اید؟ داستان های خود را از طریق متن یا ضبط صدا به اشتراک بگذارید.
منبع: play-news.ir

حتما بخوانید:
نحوه مشاهده نور بایدن ، یک مراسم زنگ برای قربانیان COVID-19

دیدگاهتان را بنویسید