در آمار آخرین تصویب اسم کنندگان داوطلبان کنکور سراسری ۹۶ معلوم شد که تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ نفر در مجموع ثبت اسم کردهاند که پیشتازی داوطلبان کنکور تجربی نیز همچون سال های گذشته ادامه داشت که طبق آن ۵۸۰ هزار و ۳۰۱ داوطلب در تیم آزمایشی علم ها تجربی، ۱۴۸ هزار و ۴۲۹ نفر در تیم آزمایشی علوم ریاضی، ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر در تیم آزمایشی علم ها انسانی، ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر در گروه آزمایشی هنر و ۶۴۵۴ داوطلب نیز در مجموعه آزمایشی زبانهای خارجی ثبت اسم کردهاند. در سال ۹۵ به جهت کنکور ۹۶ تأثیر معدل مثبت درنظر گرفته شد و به جهت سال های آن گاه باید بررسی شود. این موضوع بخاطر اعمال سهیمههای زیاد در امتحان هاست که تأثیر به سزایی در قبولی اشخاص دارد و بر این شالوده ممکن میباشد برابری در کنکور گزینه اعتنا کتاب لغت کنکور زبان نباشد. دارای توافق مجلس و شورای خوب انقلاب فرهنگی قرار شد شورای عالی به موضوع سهمیهها ورود کند. همچنین اهمیت اعلام این سازمان، یک عدد از تغییرات کنکور ۱۴۰۱ همین هست که پاسخنامهها حداقل ۷۰ تا ۸۰ دقیقه در اختیار داوطلب قرار داشته باشند و بعد از اتمام کار داوطلب دارای پاسخ طومار اول، پاسخنامه بعدی به داوطلب داده شود که همین تصمیم امنیت آزمون را به شدت تقویت میکند. ولی در سال ۹۵ تصمیم بر آن شد که به جهت ورود به ۳۱ رشته فنّی و حرفهای و کار و دانش نیازی به کنکور نباشد. در آخرها ده سال ۸۰ و اوایل ده سال ۹۰ مسئولان برگزار کننده کنکور در کشور ایران تأکید زیادی بر سیاستهای ساکن گزینی کردند و همین دارای اجرایی نمودن این سیاست جمع متعددی از داوطلبان شایسته که محل زندگی آنان در منطقهای که دانشگاههای بزرگ میهن فقدان را از ورود به همین دانشگاهها محروم کردند. همینطور نتایج آن هم قبل از مهر ماه و اوایل ده سال سوم شهریور ماه از روش سایت سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد تا داوطلبان دانشگاهها و موسسه ها آموزش خوب از شروع سال تحصیلی تازه وارد دانشگاهها شوند. در سال های گذشته دقت داوطلبان کنکور به کنکور کارشناسی فن تجربه بیش از پیش شدهاست به طوری که تعداد شرکت کنندگان داوطلبان در کنکور تجربی در سال ۱۳۹۵ به ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر رسید. کمتر مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان و دانش گاه (نظیر نقص‌ نبود خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از پرهیز خانواده کتاب یک سری کنکور خیلی سبز انسانی و مشکلات اقتصادی). علی رغم اینکه به تمامی آزمونهای ورودی دانشگاه در جامعه کنکور گفته میشود، البته به علت حجم بالای داوطلبین امتحان کارشناسی دانشگاهها وقتی صحبت از کنکور میشود، خواسته بخش اعظم مردمان کنکور کارشناسی می باشد که در پنج تیم تجربی، ریاضی فیزیک، علم ها انسانی، هنر و ریاضی برگزار میشود.

ایندکسر