اسید سولفوریک را می توان مهم آب رقیق کرد و به جهت اهداف گوناگون آیتم به کار گیری قرار داد. پایدار کننده آب اکسیژنه که در لهجه انگلیسی به آن H2O2 Stabilizer گفته میشود، در واقعیت همان تثبیت کننده سفید کننده پراکسید هیدروژن است. در فرایند جداسازی پراکسید هیدروژن و یا این که به عبارتی آب اکسیژنه، اضطراری میباشد تا تثبیت کنندهها به کالا سپید کننده طولانی تر شوند تا از این طریق، این روند را ذیل در اختیار گرفتن خویش در بیاورند. هیدروژن اصلی آب رقیق کنید همچنین می تواند دندان درد را قبل از اینکه بتوانید یک دکتر معالج را معاینه کنید، کاهش دهید صرفا به جهت چند دقیقه آن را در دهان خویش نگه دارید.هم چنین فراموش نکنید که مسواک خویش را به طور منظم ضد عفونی کنید. دهن شویه های اکسید کننده به منظور کاهش stain ناشی از مصرف کلرهگزیدین و تاثیر این دهن شویه بر بضاعت و توان کلرهگز یدین در کمتر پلاک و التهاب لثه آب اکسیژنه یک ماده سفید کننده هست صحیح یا این که نادرست انجام شده است. هیدروژن پراکسید هم می تواند به تیتر یک ماده اکسید کننده و هم به عنوان یک عامل کاهش دهنده اخلاق و رفتار کند. خرید کردن آب اکسیژنه یا این که هیدروژن پراکسید به صورت حلالی اصلی فرمول شیمیایی H۲O۲ می باشد، که بی رنگ و حلال در آب است. وقتی که عرصه رادیوفرکانسی مجددا جدا شود همین کاتیونهای آزاد مجددا اهمیت یکدیگر واکنش می دهند و کالا پایانی آن ها آب H2O و اکسیژن O2 می باشد.(نکته جالب همین می باشد که به هیچ وجه در همین واکنشها مجددا پراکسید هیدروژن H2O2 ایجاد نمی شود.)پس هدف اساسی ساخت پلاسما در همین تراز خلاص شدن از کلیه ملکولهای پراکسید هیدروژن باقی‌مانده در واکنش اب اکسیژنه در حضور کاتالیزور چمبر دستگاه است. آب اکسیژنه از نظر فیزیولوژیکی ماده ی خطرناکی به حساب می آید. زیرا آب شیر کلیدی ناخالصی های فراوانی است و به کار گیری های آینده از آب مقطر را مبتلا خلل خواهد کرد. به این صورت که در یک لوله آزمایش میزان 10 میلی لیتر فسفریک اسید میریزیم و آن را در ظرف آب یخ نگه می داریم سپس از سرد شدن میزان مقداری سدیم پراکسید بیش تر می کنیم. در ادامه به مواقعی می پردازیم که به تصمیم گیری شما در ارتباط اساسی نحوه ی تهیه و تنظیم آب اکسیژنه امداد کند.

ایندکسر